ogólny

ogólny
ogólny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, ogólnyniejszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odnoszący się do ogółu osób; powszechny, publiczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zgromadzenie, zebranie ogólne. Ogólny śmiech. Ogólne przeświadczenie o konieczności reform. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'całościowy, generalny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ogólne wiadomości. Ogólne wrażenie. Geografia ogólna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'będący połączeniem poszczególnych elementów, części; łączny, zbiorowy, sumaryczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ogólny koszt przedsięwzięcia. Ogólny wynik. ZOB. podawać – podać do [publicznej, ogólnej] wiadomości {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Поможем со сдачей теста

Look at other dictionaries:

  • ogólny — ogólnyniejszy 1. «dotyczący ogółu osób, obejmujący całą grupę ludzi, wspólny dla wszystkich, przeznaczony dla ogółu; powszechny, publiczny» Dobro ogólne. Ogólne zebranie. Ogólna rozmowa. Ogólny śmiech. Ogólny pokój, stół. Ogólne powitanie,… …   Słownik języka polskiego

  • Julian Ochorowicz — LifeOchorowicz was the son of Julian and Jadwiga, née Sumińska.Ochorowicz studied natural sciences at Warsaw University, graduating in 1871. In 1874 he received his doctorate from Leipzig University, having written his thesis On the Conditions of …   Wikipedia

  • generalny — generalnyni 1. «dotyczący ogółu, obejmujący ogół ludzi albo zjawisk, faktów; ogólny, powszechny» Generalne obrady, generalny zjazd. Generalny przegląd. ∆ Próba generalna «próba ostateczna, bezpośrednio poprzedzająca właściwe występy,… …   Słownik języka polskiego

  • zarys — m IV, D. u, Ms. zaryssie; lm M. y 1. «ogólny kształt postaci lub przedmiotu, sylwetka; linia wyznaczająca ten kształt, kontur» Daleki, przybliżony, wyraźny zarys czegoś. Zarys twarzy. Zarysy gór. Zarysy budynków we mgle. Odróżniać zarysy czegoś.… …   Słownik języka polskiego

  • zarys — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. zaryssie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogólny kształt widocznego przedmiotu, odcinający się konturami od tła; obrys : {{/stl 7}}{{stl 10}}Widać było zarys gór na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Щуцкий, Винцент — (Szczuciu Wincenty) профессор патологии, пропедевтики и истории медицины в Варшавском университете; род. в Галиции 15 июля 1786 г., умер 16 апреля 1832 г. в Варшаве. Образование получил в Лембергском и Краковском университетах и в последнем в… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Massacres of Poles in Volhynia — Volhynian massacre Monument in memory of Polish citizens of Janowa Dolina, Volyn Location Volhynia Date …   Wikipedia

  • Central Economic Society for the Grand Duchy of Poznań — The Central Economic Society for the Grand Duchy of Poznań (Polish: Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego ) was a social economic organization of Polish landowners in the Greater Poland region (at this time called… …   Wikipedia

  • Бродович Иосиф — доктор медицины, профессор Краковского университета, род. в 1790 г., кончил в 1817 году Венский университет и вскоре за тем занял кафедру в Кракове; в 1840 году был ректором и в 1847 г. вышел в отставку. Напечатал: Anatomia et physiologia dentium …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Охорович — (Юлиан Ochorowicz) польский публицист и естествоиспытатель. Род. в 1850 г.; окончил варшавский унив. по естественному фак.; недолго был доцентом львовского унив. В своих журнальных статьях О. являлся представителем типичного варшавского… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”